2014 yılında başlatığımız hint , kore filmi ve dizisi sevdamıza ,

gelişen olaylar silsilesi sebebiyle artık hint film cenneti , kore cenneti kapatılmıştır.

İzleyen ve izleten bütün kullanıcılara teşekkürü bir borç biliriz.

HİNTFİLMCENNETİ EKİBİ
To our love of Indian, Korean movies and series that we started in 2014,

hint film cenneti , kore cenneti is now closed due to the series of events.

We would like to thank all users who watched and watched..

HİNTFİLMCENNETİ TEAM